Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2018 r

Quora uznaje, że twoja prywatność jest bardzo ważna i traktujemy ją poważnie. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i udostępniania danych osobowych lub danych osobowych podczas korzystania z Platformy Quora. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy działań Quora, Inc. oraz jej spółek zależnych i zależnych (łącznie „Quora”, „my” lub „nas”). Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności, mają znaczenie nadane im w naszym Warunkach korzystania z usługi .

Informacje, które zbieramy

Zbieramy informacje bezpośrednio od osób fizycznych, osób trzecich i automatycznie za pośrednictwem platformy Quora.

Informacje o koncie i profilu: Gdy tworzysz konto i profil na platformie Quora, zbieramy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne informacje, które podajesz, takie jak tematy, które wiedzieć lub znaleźć interesujące. Twoje imię i nazwisko, zdjęcie oraz wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się dodać do swojego publicznego profilu, będą dostępne do przeglądania użytkownikom platformy Quora. Po utworzeniu profilu inni użytkownicy będą mogli zobaczyć w Twoim profilu pewne informacje o Twojej aktywności na Platformie Quora, takie jak pytania i odpowiedzi, które publikujesz, obserwujący i obserwujący, interesujące Cię tematy, informacje wymieniasz jako poświadczenia i swoje zmiany w Treści. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyborów dotyczących publicznie wyświetlanych informacji, zobacz sekcję poniżej dotyczącą swoich wyborów.

Treść: Gromadzimy i przechowujemy informacje i treści publikowane na platformie Quora, w tym pytania, odpowiedzi, zdjęcia i komentarze. O ile nie opublikowałeś anonimowo niektórych treści, Twoje Treści, daty i znaczniki czasu oraz wszystkie powiązane komentarze są publicznie dostępne na Platformie Quora wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem. Może to być indeksowane przez wyszukiwarki i ponownie publikowane w internecie zgodnie z naszym Warunkami korzystania z usługi . Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, co możesz zmienić, zapoznaj się z poniższą sekcją o swoich wyborach.

Komunikacja. Gdy komunikujesz się z nami (za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, platformy Quora lub w inny sposób), możemy prowadzić rejestr Twojej komunikacji.

Zintegrowany dostawca usług i połączone sieci. możesz zdecydować się na zalogowanie lub zapisanie się do platformy Quora za pośrednictwem połączonej sieci (np. Facebook lub Google), a także możesz połączyć istniejące konto Quora z pewnymi sieciami stron trzecich, takimi jak Facebook, Twitter i LinkedIn (każda „Sieć powiązana”). Jeśli zdecydujesz się zarejestrować przez sieć połączoną lub połączyć się z nią, otrzymamy pewne informacje o profilu i koncie o Tobie z sieci połączonej. Te połączone sieci mogą również pojawiać się w Twoim profilu, aby ludzie mogli Cię znaleźć w tych połączonych sieciach. Szczegółowe informacje przekazywane nam przez Sieci Połączone są określane przez te strony trzecie i mogą się różnić w zależności od sieci. We wszystkich przypadkach strona uprawnień dla Sieci powiązanej opisuje udostępniane informacje. Aby uzyskać informacje na temat swoich praktyk, należy zapoznać się z ich polityką prywatności. Możesz zdecydować się na wykorzystanie informacji z Sieci Połączonej, aby zapełnić swój profil na Platformie Quora i pomóc Ci znaleźć i śledzić kontakty na Platformie Quora. Aby uzyskać informacje na temat swoich wyborów, w tym jak odłączyć sieć połączoną od profilu Quora, zobacz sekcję „Twoje wybory” poniżej. Możesz także zdecydować się na łączenie i wykonywanie oraz otrzymywanie płatności do iz użytkowania za pośrednictwem sieci stron trzecich („Zintegrowany dostawca usług”); jeśli to zrobisz, zezwolisz nam na przekazanie i otrzymanie od Zintegrowanego Dostawcy Usług danych logowania i innych danych użytkownika do celów płatności.

Automatycznie zbierane informacje o Twojej aktywności. Używamy plików cookie, plików dziennika, znaczników pikselowych, obiektów pamięci lokalnej i innych technologii śledzenia w celu automatycznego zbierania informacji o Twoich działaniach, takich jak Twoje wyszukiwania, odsłony strony, data i godzina wizyty oraz inne informacje na temat korzystania z Platformy Quora. Zbieramy również i możemy przechowywać informacje, które Twój komputer lub urządzenie mobilne zapewnia nam w związku z korzystaniem z Platformy Quora, takie jak typ przeglądarki, typ komputera lub urządzenia mobilnego, język przeglądarki, adres IP, operator komórkowy, unikalny identyfikator urządzenia , lokalizacja i żądane i odsyłające adresy URL. Otrzymujemy również informacje, gdy przeglądasz zawartość lub w inny sposób współpracujesz z Platformą Quora, nawet jeśli nie utworzyłeś konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Pliki cookie, piksele i śledzenie” poniżej oraz nasze Zasady dotyczące plików cookie .

Zaangażowanie. Zbieramy informacje o przeglądaniu - takie jak adres IP i lokalizacja, data i godzina, agent użytkownika, identyfikator pliku cookie Quora (jeśli dotyczy), adres URL, unikalne identyfikatory reklam lub treści (jeśli dotyczy) i strefa czasowa oraz inne informacje o działaniach użytkowników na Platformie Quora, a także o witrynach i usługach osób trzecich, które zawierają nasze piksele Quora („Piksele”), widżety, wtyczki, przyciski lub powiązane usługi. Bardziej szczegółowe informacje o tym, jak nasze Pixels mogą być używane przez wydawców lub użytkowników naszych usług reklamowych („Usługi reklamowe”) na platformie Quora, można znaleźć w sekcji poniżej dotyczącej reklam i personalizacji Quora, aby umożliwić personalizację, a także wybór opcji związanych z reklamą i personalizacja. Możemy również otrzymywać informacje o Tobie od stron trzecich, takich jak inni użytkownicy, partnerzy (w tym partnerzy reklamowi) lub nasze firmy stowarzyszone.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych - takich jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe - stronom trzecim w celu wykorzystania ich do własnych celów marketingowych. Quora wykorzystuje informacje, które gromadzimy w następujących celach:

  • Dostarcz nasze usługi. Aby świadczyć usługi, które oferujemy na platformie Quora, komunikuj się z Tobą na temat korzystania z Platformy Quora, odpowiadaj na pytania, udzielaj informacji na temat rozwiązywania problemów i innych celów związanych z obsługą klienta.
  • Personalizacja. Aby dostosować treść i informacje, które możemy wysyłać lub wyświetlać na Platformie Quora, sugerować obserwujących i treści, oferować dostosowanie lokalizacji oraz spersonalizowaną pomoc i instrukcje, a także w inny sposób spersonalizować swoje doświadczenia podczas korzystania z Platformy Quora.
  • Reklama. Aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach w ramach Platformy Quora, aby ulepszyć nasze systemy reklamowe i pomiarowe, abyśmy mogli wyświetlać trafne reklamy oraz mierzyć skuteczność i zasięg reklam i usług. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Usługi reklamowe poniżej na temat reklam i personalizacji Quora.
  • Marketing i promocje. W celach marketingowych i promocyjnych, takich jak wysyłanie wiadomości i biuletynów, ofert specjalnych i promocji, lub w inny sposób kontaktowanie się z Tobą w sprawie produktów lub informacji, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, w tym informacji o produktach i usługach osób trzecich.
  • Analityka. Aby zebrać dane, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp i korzystają z platformy Quora; oceniać i ulepszać platformę Quora, w tym usługi reklamowe i personalizację, oraz opracowywać nowe produkty i usługi.
  • Przestrzegaj prawa. Aby spełnić zobowiązania prawne, w ramach naszej ogólnej działalności biznesowej oraz w innych celach związanych z administracją.
  • Zapobiegaj nadużyciom. Tam, gdzie uważamy, że konieczne jest zbadanie, zapobieżenie lub podjęcie działań w odniesieniu do nielegalnych działań, podejrzewanych nadużyć finansowych, sytuacji wiążących się z potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub naruszeniem naszych Warunków świadczenia usług lub niniejszej Polityki prywatności.

Jak udostępniamy twoje informacje

Udostępniamy informacje określone poniżej, a osoby fizyczne wyraziły na to zgodę:

Dostawcy usług. Możemy udostępniać dane użytkownika usługodawcom zewnętrznym, którzy wykorzystują te informacje do świadczenia usług dla nas, takich jak procesory płatności, dostawcy hostingu, audytorzy, doradcy, konsultanci , obsługa klienta i dostawcy wsparcia, a także ci, którzy pomagają nam w świadczeniu usług reklamowych.

Affiliates . Informacje zebrane o Tobie mogą być dostępne lub udostępniane podmiotom zależnym i stowarzyszonym Quora, Inc., których wykorzystanie i ujawnienie Twoich danych osobowych podlega niniejszej Polityce prywatności.

Transfery biznesowe. Możemy ujawniać lub przekazywać informacje, w tym dane osobowe, w ramach fuzji, sprzedaży i transferu naszych aktywów, nabycia lub restrukturyzacji całości lub części naszej działalności, upadłości lub podobnych zdarzeń.

Wymagane prawnie. Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jest to wymagane przez prawo.

Ochrona praw. Możemy ujawniać informacje, w przypadku których uważamy to za konieczne, aby odpowiedzieć na roszczenia wysuwane przeciwko nam lub postępować zgodnie z procedurą prawną (np. wezwania do sądu lub nakazy), egzekwować lub administrować naszymi umowami i warunkami, w celu zapobiegania oszustwom, ocena ryzyka, dochodzenie i ochrona praw, własności lub bezpieczeństwa Quora, jego użytkowników lub innych osób.

Treść i aktywność. Twoje Treści, w tym imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, informacje o profilu i pewne powiązane informacje o aktywności, są dostępne dla innych użytkowników Platformy Quora i mogą być przeglądane publicznie. Publiczne wyświetlanie obejmuje dostępność dla niezarejestrowanych użytkowników i może wystąpić, gdy użytkownicy udostępniają Treści w innych witrynach lub usługach. Ponadto Twoje Treści mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Zobacz sekcję poniżej o swoich wyborach, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zmienić sposób udostępniania lub przeglądania niektórych informacji przez innych.

Metryki . Możemy udostępniać użytkownikom naszych reklamodawców lub wydawców zbiorcze statystyki, dane i inne raporty dotyczące skuteczności ich reklam lub treści w Platformie Quora, takie jak liczba unikalnych wyświetleń użytkowników, dane demograficzne dotyczące użytkowników, którzy obejrzeli ich reklamy lub treść, konwersja stawki oraz informacje o dacie i godzinie. Nie udostępniamy adresów IP ani danych osobowych. Możemy także zezwolić naszym reklamodawcom lub wydawcom na korzystanie z Pixels na platformie Quora w celu gromadzenia informacji o wydajności ich reklam lub treści.

Anonimowe i zagregowane dane. Możemy udostępniać zagregowane lub pozbawione danych informacje stronom trzecim w celach badawczych, marketingowych, analitycznych i innych, pod warunkiem że takie informacje nie identyfikują konkretnej osoby .

Pliki cookie, piksele i śledzenie

My i nasi dostawcy zewnętrzni wykorzystujemy pliki cookie, wyczyszczone pliki GIF/znaczniki pikselowe, JavaScript, lokalną pamięć masową, pliki dziennika i inne mechanizmy automatycznego zbierania i rejestrowania informacji na temat korzystania z witryny i przeglądania jej na platformie Quora oraz w witrynach osób trzecich lub usługach online . Możemy łączyć te informacje z innymi informacjami, które zbieramy na temat użytkowników. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie tych działań. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tych mechanizmów i sposobu gromadzenia informacji o aktywności, zobacz naszą Politykę plików cookie .

  • Pliki cookie . Są to małe pliki z unikalnym identyfikatorem, które są przesyłane do przeglądarki za pośrednictwem naszych stron internetowych. Pozwalają nam zapamiętać zalogowanych użytkowników, zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Platformy Quora i korzystać z niej oraz wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy kierowane (w tym na witryny i aplikacje innych firm).
  • Piksele, sygnały nawigacyjne, czyste pliki GIF . Są to małe grafiki z unikalnym identyfikatorem, podobnym do funkcji plików cookie, których używamy do śledzenia ruchów online użytkowników platformy Quora i stron internetowych użytkowników naszych usług reklamowych oraz do personalizowania treści. Używamy ich również w naszych wiadomościach e-mail, aby poinformować nas o ich otwarciu lub przekazaniu, abyśmy mogli ocenić skuteczność naszej komunikacji.
  • Narzędzia analityczne. Możemy korzystać z wewnętrznych i zewnętrznych narzędzi analitycznych, w tym Google Analytics . Zewnętrzne firmy analityczne, z którymi współpracujemy, mogą łączyć zebrane informacje z innymi informacjami, które samodzielnie zgromadziły z innych stron internetowych i/lub innych produktów i usług online. Ich gromadzenie i wykorzystywanie informacji podlega ich własnej polityce prywatności.

Sygnały do ​​nieśledzenia. Należy pamiętać, że nie zmieniamy zachowania systemu w ramach platformy Quora w odpowiedzi na żądania przeglądarki, które nie mają być śledzone. Możesz jednak wyłączyć określone śledzenie przez strony trzecie, jak omówiono w sekcji Reklamy i personalizacja Quora poniżej. Możesz także zrezygnować ze śledzenia przez Quora Pixels, jak opisano poniżej w Quora Ads and Personalization.

Reklamy i personalizacja Quora

Możemy wyświetlać spersonalizowane treści (w tym od wydawców zewnętrznych) i spersonalizowane reklamy (w tym treści sponsorowane) w oparciu o informacje zebrane za pośrednictwem Platformy Quora, a także za pomocą naszych pikseli, widżetów i przycisków umieszczonych na stronach osób trzecich. Możemy również zgłaszać zagregowane lub nie zidentyfikowane informacje o liczbie użytkowników, którzy zobaczyli określoną reklamę lub treść oraz powiązane informacje o zaangażowaniu odbiorców dla użytkowników naszych Usług reklamowych i wydawców treści na Platformie Quora. Zobacz Warunki prywatności prywatności pikseli , aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z naszych pikseli, a także zobacz „Twoje wybory” poniżej, aby uzyskać informacje o rezygnacji ze śledzenia przez nasze Pixels.

Użytkownicy naszych usług reklamowych mogą również przekazywać nam informacje w ramach swoich kampanii reklamowych, w tym informacje o listach klientów (np. Adresy e-mail oraz dane demograficzne lub zainteresowań), aby tworzyć zindywidualizowanych odbiorców dla ich kampanii reklamowych; wykorzystujemy te informacje tylko w celu ułatwienia kampanii konkretnego użytkownika (w tym wskaźników reklam i raportów dla tego użytkownika) lub w celu wykrywania oszustw i bezpieczeństwa; i nie ujawniamy tych informacji stronom trzecim (innym niż nasi usługodawcy), chyba że jest to wymagane przez prawo. Nie ujawniamy również użytkownikom naszych usług reklamowych nazwisk ani tożsamości ich klientów, do których udało się dotrzeć w ramach takich kampanii.

Jak opisano w naszym Polityce plików cookie , możemy również współpracować z osobami trzecimi, takimi jak reklamodawcy sieciowi, w celu wyświetlania reklam w Platforma Quora oraz strony internetowe osób trzecich lub inne media (np. Platformy społecznościowe), takie jak Google AdSense (więcej informacji tutaj) i Facebook Audience Network (więcej informacji tutaj ). Te osoby trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie, JavaScript, sygnały nawigacyjne (w tym wyraźne pliki GIF), obiekty Flash LSO i inne technologie śledzenia, aby zmierzyć skuteczność swoich reklam i spersonalizować treści reklamowe.

Oprócz rezygnacji ze śledzenia naszych witryn przez Pixels (zobacz sekcję „Twoje wybory” poniżej), możesz także zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w witrynach osób trzecich i poprzez sieci reklamowe stron trzecich (w tym sieć Facebook Audience Network i Google AdSense). Zobacz sekcję „Twoje wybory” poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat rezygnacji z sieci reklamowych innych firm.

Jak chronimy Twoje dane

Bezpieczeństwo twoich informacji jest dla nas ważne. Quora wdrożyła zabezpieczenia w celu ochrony gromadzonych przez nas informacji. Żadna strona internetowa ani transmisja internetowa nie są jednak całkowicie bezpieczne. Zachęcamy do podjęcia kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, takich jak wybranie silnego hasła i zachowanie jego poufności, a także wylogowanie się z konta użytkownika i zamknięcie przeglądarki internetowej po zakończeniu korzystania z platformy Quora na udostępnionym lub niezabezpieczonym urządzenie.

Uzyskaj dostęp i popraw swoje dane

Możesz zaktualizować lub poprawić informacje o koncie w dowolnym momencie, logując się na swoje konto. Możesz także wprowadzić szereg innych zmian w ustawieniach lub wyświetlanie informacji o sobie, jak opisano bardziej szczegółowo w poniższej sekcji o Twoich opcjach.

Twoje wybory

Możesz oczywiście odmówić przekazania informacji za pośrednictwem Platformy Quora, w którym to przypadku możemy nie być w stanie zapewnić Ci niektórych usług. Możesz także kontrolować rodzaje wysyłanych przez nas powiadomień i komunikatów, ograniczać informacje udostępniane o Tobie na platformie Quora oraz w inny sposób zmieniać niektóre ustawienia prywatności. Oto kilka dodatkowych informacji na temat niektórych opcji:

Anonimowe posty. Możesz publikować określone treści anonimowo, w tym pytania i odpowiedzi. W takim przypadku twoje imię nie jest wyświetlane wraz z treścią, a Quora nie kojarzy takiej treści z twoim identyfikatorem użytkownika i innymi danymi profilu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak anonimowość działa na Quora.

Twoja treść . Możesz edytować lub usuwać odpowiedzi, które publikujesz w dowolnym momencie. Wszelkie zamieszczone pytania mogą pozostać na platformie Quora i być edytowane przez innych użytkowników. Wszelkie usunięte treści zostaną usunięte z witryn osób trzecich, z których zostały udostępnione za pośrednictwem standardowych funkcji udostępniania Quora; jednakże nie mamy kontroli nad usuwaniem lub zmianami w Treści, jeśli zostały one udostępnione ręcznie przez innych. Po dokonaniu zmian w Treści inni użytkownicy będą mogli zobaczyć historię tych zmian w aktywności profilu i dziennikach edycji treści.

Treści dla dorosłych. W ustawieniach prywatności swojego profilu możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać treści dla dorosłych.

Wiadomości e-mail i komunikacja. Gdy dołączasz do Platformy Quora, logując się do konta lub tworząc profil, w ramach usługi otrzymasz skrót Quora zawierający treści, które naszym zdaniem mogą pasować do Twoich zainteresowań. Możesz zarządzać swoją pocztą e-mail i preferencjami powiadomień w ustawieniach profilu konta w ustawieniach wiadomości e-mail i powiadomień. Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania wiadomości e-mail o zaleceniach lub innych informacjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, możemy nadal wysyłać Ci e-maile transakcyjne dotyczące Twojego konta lub wszelkich usług, o które prosiłeś lub które od nas otrzymałeś.

Strony trzecie mogą komentować Twoje komentarze w ramach platformy Quora. W swoim profilu, w ustawieniach prywatności, możesz ustawić, czy zezwalać innym na komentowanie twoich odpowiedzi i postów. Możesz także dostosować uprawnienia dotyczące tego, komu zezwalasz na wysyłanie wiadomości na platformie Quora.

Obserwujący. Możesz zablokować możliwość obserwowania Cię przez innego użytkownika Quora, wybierając odpowiednie ustawienie w profilu innego użytkownika. Możesz zmienić, czy obserwujesz innych użytkowników.

Topics . Możesz zmieniać tematy, które obserwujesz lub które Twój profil wymienia jako obszary, o których wiesz.

Referencje . Możesz zmienić swoje dane uwierzytelniające wyświetlane w twoim profilu lub w związku z konkretną odpowiedzią.

Wyszukiwanie indeksowane. W ustawieniach prywatności możesz kontrolować, czy Twój profil i nazwa są indeksowane przez wyszukiwarki. Zmiany ustawień prywatności mogą obowiązywać tylko w przyszłości; na przykład Twoje imię (np. odpowiedzi i profil), które zostało już zindeksowane przez wyszukiwarki, może pozostać indeksowane przez pewien czas nawet po wyłączeniu indeksowania, ponieważ wdrożenie tej zmiany jest poza naszą kontrolą.

Konto usunięte lub dezaktywowane. Jeśli wybierzesz opcję Usuń swoje konto w ustawieniach prywatności, wszystkie Twoje Treści zostaną usunięte z publicznej widoczności na Platformie Quora i mogą nie zostać przywrócone przez nas, nawet jeśli zmienisz zdanie . Jeśli wybierzesz Dezaktywuj swoje konto, nie będziesz już otrzymywać żadnych komunikatów od nas, a użytkownicy nie będą mogli z tobą kontaktować; jednak Twoja Treść pozostanie na Platformie Quora. Po dezaktywacji konta możesz go ponownie aktywować w dowolnym momencie, wybierając logowanie.

Pixels . Aby zrezygnować ze śledzenia za pomocą Quora Pixels, odwiedź tę stronę . Rezygnacja ze śledzenia pikseli może wpłynąć na naszą zdolność do personalizowania reklam i treści dostosowanych do Twoich zainteresowań. To ustawienie jest powiązane z plikami cookie, a jeśli nie jesteś zalogowany do Platformy Quora, będzie skuteczne tylko w przeglądarce, dla której dokonałeś rezygnacji.

Zewnętrzne sieci reklamowe

Aby uzyskać informacje na temat reklam opartych na zainteresowaniach z wielu sieci reklamowych i zrezygnować z nich, przejdź do:

Połączone sieci. Możesz łączyć lub rozłączać swoje Sieci Połączone, takie jak Facebook, za pomocą karty Ustawienia konta w ustawieniach swojego profilu, a także możesz uzyskiwać dostęp, zmieniać i usuwać większość informacji o profilu za pomocą ustawień profilu. Po odłączeniu sieci połączonej nie będziemy otrzymywać informacji z tej sieci połączonej w przyszłości; chyba że zdecydujesz się na ponowne połączenie. Możesz również kontrolować, czy Sieć powiązana jest widoczna w Twoim profilu. Zobacz tę stronę , aby uzyskać więcej informacji o połączonych sieciach i platformie Quora

Przesyłanie danych

Quora ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i prowadzi działalność, podmioty i dostawców usług w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. W związku z tym my i nasi dostawcy usług mogą przekazywać dane osobowe użytkownika do lub uzyskać dostęp do jurysdykcji (w tym Stanów Zjednoczonych), które mogą nie zapewniać równoważnych poziomów ochrony danych w jurysdykcji macierzystej. Podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że ​​Twoje dane osobowe uzyskają odpowiedni poziom ochrony w jurysdykcjach, w których je przetwarzamy.

Prywatność dzieci

Nie gromadzimy świadomie ani nie zabiegamy o dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia (lub poniżej 14 lat dla osób mieszkających w Hiszpanii lub Korei Południowej) lub świadomie zezwalających takim osobom na rejestrację. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe dziecka poniżej odpowiedniego wieku bez zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji.

Linki do innych stron internetowych

Platforma Quora może zawierać łącza do witryn osób trzecich lub usług online. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki takich stron trzecich, których praktyki informacyjne podlegają własnym zasadom i procedurom, a nie niniejszej Polityce prywatności.

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii

Prawo kalifornijskie zezwala użytkownikom będącym rezydentami Kalifornii na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku, bezpłatnie, listy stron trzecich, którym ujawniliśmy ich dane osobowe (jeśli istnieją) w celach marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym , a także rodzaje danych osobowych ujawnionych tym stronom. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz poprosić o te informacje, prześlij swoje zapytanie w wiadomości e-mail na adres privacy@quora.com .

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące naszych praktyk lub niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@quora.com lub wyślij pocztę na adres:

Quora, Inc.
Attn: Prywatność
650 Castro Street, Suite 450
Mountain View, CA 94041

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Jeśli zmienimy naszą politykę prywatności i procedury, opublikujemy te zmiany na tej stronie. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszej Polityce prywatności, które istotnie zmienią sposób, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe, dołożymy starań, aby dostarczyć Ci rozsądne powiadomienie o takich zmianach, na przykład poprzez wyraźne powiadomienie na platformie Quora lub na Twój adres e-mail zapisu, oraz jeżeli jest to wymagane przez prawo, uzyskamy Twoją zgodę lub damy Ci możliwość zrezygnowania z takich zmian.

Poprzednie wersje